Fragment Design X Air Jordan 1 sẽ có một đợt restock bởi END Clothing

Một trong những phiên bản Air Jordan 1 với mức giá thuộc hàng ngất ngưởng trên thị trường resell là Fragment X Air Jordan 1 sẽ được restock tại END Clothing trong thời gian tới. Đợt restock của END Clothing sẽ được diễn ra online thông qua phương thức raffle và mọi người có thể đăng kí tham gia tại đây (với điều kiện phải đổi IP do END Clothing đã chặn các địa chỉ IP từ Việt Nam). Đợt đăng kí sẽ được mở cho đến ngày 20/1/2017. Hiện tại phiên bản Fragment Design X Air Jordan 1 đã chạm mốc giá $1,700 trên thị trường resell. Đợt restock của END Clothing cũng không có bất kì quan hệ gì đến Nike hay Fragment Design cả, đợt hàng này chỉ là những đôi còn sót lại từ lần phát hành đầu tiên.

Related Post