Jimmy Jazz tiếp tục restock một loạt các mẫu Air Jordan Retro

Đợt restock này thật sự sẽ không hấp dẫn các đầu giày thế hệ mới vì những phiên bản được restock đều không có giá trị resell, ngoại trừ phiên bản Air Jordan 5lab3. Lần restock này bao gồm 2 phối màu của Air Jordan 14, 1 phối màu của Air Jordan 20 và 1 phối màu của Air Jordan 5lab3. Hiện tại phiên bản gần sold out nhất là phiên bản 5lab3 trong khi 2 phối màu của Air Jordan 14 vẫn còn rất nhiều size tồn đọng. Số phận Air Jordan 20 cũng không nằm ngoài dự kiến khi phiên bản này vẫn còn gần như full size. Không xuất hiện trong hình nhưng Air Jordan 2 “Dark Concord” cũng được restock, và như chúng ta cũng đã biết, Air Jordan 2, Air Jordan 14 và Air Jordan 20 hầu như không có sức ảnh hưởng đến giới trẻ hiện nay và tất cả các phiên bản đều bị “ez pass”.

Screen Shot 2016-04-18 at 3.37.29 PM_o5uh6m

Related Post