[Exclusive by HNBMG] Soi chân các đầu giày tại sự kiện SneakerCon Atlanta

SneakerCon là một trong những sự kiện về sneaker lớn nhất thế giới diễn ra hằng năm ở Mỹ. Do đặc thù nước Mỹ khá rộng lớn nên mỗi năm có trên dưới 10 sự kiện SneakerCon được tổ chức tại nhiều thành phố khác nhau, mỗi thành phố sẽ có những hoạt động khác nhau nằm trong sự kiện này. HNBMG rất may mắn khi sự kiện SneakerCon tại Atlanta diễn ra vào cuối tuần vừa qua có sự tham gia của một bạn cộng tác viên của HNBMG. Nào hãy cùng xem qua những hình ảnh on feet cực căng của các đầu giày tại Mỹ cũng như các phát hành heat được trưng bày tại đây nhé.
(Chân thành cám ơn sự trợ giúp về mặt hình ảnh của hai bạn My Truong Thien Nguyen và Nguyễn Huy)

DSC_4595 DSC_4754 DSC_4752 DSC_4751 DSC_4748 DSC_4747 DSC_4746 DSC_4745 DSC_4744 DSC_4743 DSC_4742 DSC_4741 DSC_4740 DSC_4739 DSC_4737 DSC_4736 DSC_4735 DSC_4734 DSC_4733 DSC_4732 DSC_4731 DSC_4730 DSC_4729 DSC_4728 DSC_4726 DSC_4725 DSC_4724 DSC_4723 DSC_4722 DSC_4721 DSC_4720 DSC_4719 DSC_4718 DSC_4717 DSC_4716 DSC_4714 DSC_4713 DSC_4712 DSC_4711 DSC_4710 DSC_4709 DSC_4708 DSC_4707 DSC_4706 DSC_4705 DSC_4704 DSC_4702 DSC_4700 DSC_4699 DSC_4698 DSC_4697 DSC_4696 DSC_4695 DSC_4694 DSC_4693 DSC_4692 DSC_4691 DSC_4690 DSC_4618 DSC_4689 DSC_4688 DSC_4687 DSC_4686 DSC_4685 DSC_4684 DSC_4683 DSC_4681 DSC_4680 DSC_4679 DSC_4622 DSC_4621 DSC_4678 DSC_4677 DSC_4676 DSC_4675 DSC_4674 DSC_4673 DSC_4672 DSC_4671 DSC_4670 DSC_4669 DSC_4620 DSC_4619 DSC_4668 DSC_4667 DSC_4666 DSC_4665 DSC_4664 DSC_4663 DSC_4662 DSC_4661 DSC_4660 DSC_4659 DSC_4618 DSC_4615 DSC_4658 DSC_4657 DSC_4656 DSC_4655 DSC_4654 DSC_4653 DSC_4652 DSC_4647 DSC_4646 DSC_4645 DSC_4614 DSC_4611 DSC_4658 DSC_4657 DSC_4656 DSC_4655 DSC_4654 DSC_4653 DSC_4652 DSC_4647 DSC_4646 DSC_4607 DSC_4645 DSC_4606 DSC_4605 DSC_4644 DSC_4643 DSC_4642 DSC_4641 DSC_4640 DSC_4639 DSC_4637 DSC_4636 DSC_4635 DSC_4633 DSC_4601 DSC_4632 DSC_4631 DSC_4623 DSC_4622 DSC_4621 DSC_4620 DSC_4619 DSC_4600 DSC_4599 DSC_4598 DSC_4597

Related Post