Nike MAG phiên bản auto lacing đang có giá bao nhiêu trên thị trường resell?

Phiên bản Nike MAG 2016 (hay còn được gọi là Nike MAG Auto-Lacing) đã được bán ra thông qua việc tổ chức bốc thăm và số tiền thu được dùng cho việc từ thiện. Hiện tại 89 đôi đã về tay các chủ nhân mới của nó, và lẽ dĩ nhiên, một số đôi đã xuất hiện trên eBay. So với mức giá của phiên bản Nike MAG cũ thì phiên bản Nike MAG 2016 có phần vượt trội hơn, thể hiện cụ thể dưới đây.

mtgyxtdap2xb2feknsjm

Size: 13
Lượt đấu giá: 12 lượt
Giá hiện tại: $30,800 (đã bán – xem tại đây)

h6jf9xidlzv7etmzhebo

Size: 11
Lượt đấu giá: 39
Giá hiện tại: $33,300 (đã bán – xem tại đây)

a4ssoxsrbocb9ezvi4le

Size: 9
Lượt đấu giá: 73
Giá hiện tại: $36,300 (đã bán – xem tại đây)

luk29hhairtxa9erzgxk

Size: 7
Lượt đấu giá: 45
Giá hiện tại: $37,733 (đã bán – xem tại đây)

bf8gogjesff3nowkj4s2

Size: 13
Lượt đấu giá: 1
Giá hiện tại: $40,000 (đã bán – xem tại đây)

ypbd4jmt87hezbbtgof6

Size: 13
Lượt đấu giá: 33
Giá hiện tại: $43,100 (đã bán – xem tại đây)

smktb7nqjfqesb11c8yf

Size: 11
Lượt đấu giá: 54
Giá hiện tại: $50,100 (đã bán – xem tại đây)

nlntzrgcevmhtzidercu

Size: 11
Lượt đấu giá: 36
Giá hiện tại: $61,600 (đã bán – xem tại đây)

Related Post