Now Reading
Air Jordan 1 “Los Angeles” đang được restock hôm nay

Air Jordan 1 “Los Angeles” đang được restock hôm nay

la-jordan-1s_aszune

Một cách khác để chúc mừng #mambaday chính là restock một phiên bản Air Jordan nào đó có mối quan hệ đối với thành phố của Black Mamba ?! Thật sự thì đây chính là cách mà Foot Action đã chọn để đón chào #mambaday. Chuỗi cửa hàng này thông báo trên twitter của họ rằng Air Jordan 1 “LA” sẽ được restock tại 3 chi nhánh Flight 23 nằm trong khu vực L.A. sẽ restock mẫu Air Jordan này.

 

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top