Top 10 Thương Hiệu May Mặc Có Giá Trị Cao Nhất 2017

Brand Finance, công ty hàng đầu thế giới chuyên về định giá thương hiệu và tư vấn chiến lược, vừa cho công bố danh sách “Most Valuable Apparel Brands of 2017”. Trong danh sách này, giá trị của các thương hiệu được xác định thông qua 5 yếu tố chính gồm: doanh số bán, thị phần, danh tiếng trên toàn cầu, chi phí marketing và độ hài lòng của nhân viên.

Như hàng năm, đứng đầu trong danh sách vẫn là Nike với trị giá vào khoãng 32 tỉ đô-la Mỹ – cách một khoãng rất xa so với vị trí thứ 2 là H&M với trị giá 19 tỉ đô-la Mỹ. adidas với 10 tỉ đô-la Mỹ, đã có một bước nhảy vọt lên vị trí thứ 5 (so với vị trí thứ 8 vào 2016). Dưới đây là 10 thương hiệu đầu bảng trong danh sách Most Valuable Apparel Brands of 2017.

1. Nike — 32 tỉ đô-la Mỹ
2. H&M — 19 tỉ đô-la Mỹ
3. Zara — 14.4 tỉ đô-la Mỹ
4. Louis Vuitton — 13 tỉ đô-la Mỹ
5. Adidas — 10 tỉ đô-la Mỹ
6. Uniqlo — 9.6 tỉ đô-la Mỹ
7. Hermes — 8.3 tỉ đô-la Mỹ
8. Rolex — 7 tỉ đô-la Mỹ
9. Gucci — 6.8 tỉ đô-la Mỹ
10. Cartier — 6.7 tỉ đô-la Mỹ

Các bạn có thể xem trọn danh sách này tại đây.

Related Post